Achtergrond informatie

De Groene Boulevard
Straatfeest voor een fijne leefomgeving met gezonde lucht

Leven op een fijne plek waar voldoende schone lucht is, dat willen alle stadsbewoners. Zo ook de bewoners van de Plantage/Weesperzijde/Oosterpark- en Transvaalbuurt. Zij hebben daarom in mei 2013 het initiatief genomen om een gezellig, leuk, creatief en duurzaam festival te organiseren. Met en voor elkaar. Bewoners, bedrijven en scholen participeren samen op straat om het belang van voor schone lucht aan elkaar en de wereld te vertellen.

Zo transformeert de Wibaut-as een zondagmiddag in een ontspanningsruimte en ontmoetingsplek. Een Groene Boulevard als visitekaartje voor de stad en podium voor de creatieve, innovatieve en duurzame initiatieven van Amsterdam. Een schone, gezonde en groene stadsboulevard die de Weesperzijdestrook met de Oosterparkbuurt en de Transvaal aan de Plantagebuurt verbindt.

Waarom is de Groene Boulevard nodig?

Ooit was deze Wibaut-as de ‘lelijkste straat van Amsterdam’ waar de lucht een van de meest vervuilde van de hele stad is. De onlangs voltooide herinrichting van de Wibautstraat heeft met het planten van een hoop extra bomen, het uiterlijk van de straat verbeterd. En ook de ingevoerde ‘groene golf’ voor het autoverkeer werpt vruchten af. Maar het kan beter!  Bewonersgroep Oost voor Schone Lucht! voerde i.s.m. Milieudefensie, van okt 2012-okt 2013 een professionele fijnstofmeting uit. De resultaten geven aan dat de hoeveelheid stikstofdioxine (NO2) in de lucht op de Wibautstraat vlak onder de Europees maximaal toegestane norm van 40 ug/m3 ligt. Echter, de wereldgezondheidzorg WHO stelt dat deze norm maar liefst 2 keer te hoog is en adviseert een maximaal toegestane norm van 20 ug/m3.

Als de Amsterdamse lucht in 2015 niet aan de binnen Europa afgesproken norm van 40 ug/m3 stikstofdioxide (NO2) voldoet, riskeert de stad hoge boetes. De prognose van het RIVM is dat Amsterdam de norm niet gaat halen. De luchtvervuiling is op een groot aantal straten in de stad nog ver boven de Europese norm, ondanks de maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit. Daarnaast zal de komende jaren op de Wibautstraat, met de komst van de Amstelcampus van de Hogeschool van A’dam, het Volkshotel en het studentenhotel achter Trouw A’dam, het aantal gebruikers van de straat nog meer toenemen. En met meer gebruikers neemt ook de fijnstofuitstoot toe, terwijl de straat nu al aan zijn maximum zit.

Naast een belangrijke verkeersader, voor velen alleen de weg in en uit de stad, is de Wibautstraat met in het verlengde de Weesperstraat voor de buurtbewoners en -ondernemers een belangrijk deel van hun leef- en werkgebied. Echter, niet alle gebruikers zijn op de hoogte van het fijnstofprobleem; naast geluidsoverlast en gevaarlijke verkeerssituaties. Daarom vraagt Festival De Groene Boulevard, op een gezellige, leuke, laagdrempelige, creatieve manier hier aandacht voor en laat zien en ervaren wat buurtbewoners en ondernemers zelf kunnen bijdragen aan de reductie van CO2.

Organisatie
Festival De Groene Boulevard wordt op de Wibautstraat georganiseerd door Florien Hamer, Jiske Walstra, Cliff van Dijk i.s.m. bewoners uit de Weesperstraat en Wibautstraat.

Festival De Groene Boulevard komt tot stand met financiële bijdragen van o.a. de gemeente A’dam, stadsdelen centrum en oost, wooncoörporaties Eigen Haard en Stadgenoot, de Hogeschool van Amsterdam, Natuurvoedingswinkel Ekodis.

  • searchEH_logo_FC_BvRST_Logo_100pt_FC_defEkodis LOGO